Prvé prihlásenie

  1. Zadajte vaše užívateľské číslo.

Dôležité hlásenia

 

Nové otváracie hodiny

V súvislosti s preventívnymi bezpečnostnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu sme upravili otváracie hodiny

 

                                                           pondelok – piatok    9:00 – 13:00 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Nový podvod: Pozor na aktuálne phishingové stránky

Keďže dochádza k opakovaným pokusom o podvod, prosíme o zvýšenú opatrnosť pri používaní Vašich údajov.

Ak sa chcete prihlásiť do online bankingu prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja (Google), vo výsledkoch vyhľadávania sa v súčasnosti objavujú čiastočne falošné stránky.

  • Upozorňujeme, že tieto stránky nepochádzajú od BKS Bank a že by ste sa za žiadnych okolností nemali riadiť ich pokynmi. Útočníci sa snažia získať ich pomocou Váš súhlas s priradením nových neoprávnených zariadení do Security App.

Opatrenia na minimalizáciu rizika podvodov:

 

  1. Vždy sa prihlasujte do internetového bankovníctva prostredníctvom oficiálnej domovskej stránky BKS Bank a skontrolujte URL adresu (https://www.bksbank-online.sk).
  2. Nesprístupňujte svoje prístupové údaje ako užívateľské číslo a PIN neoprávneným osobám. Neodpovedajte na hovory a e-maily, v ktorých od Vás niekto žiada prístupové údaje. Ak máte pochybnosti, informujte BKS Bank. Okrem toho by ste z bezpečnostných dôvodov nemali svoje prístupové údaje ukladať digitálne.
  3. Nainštalujte si aktuálny antivírusový program na počítač a mobilný telefón.
  4. Operácie v internetovom bankovníctve vykonávajte iba na zabezpečených zariadeniach (počítač, tablet, smartfón). Poprípade používajte iba Vaše vlastné koncové zariadenia, pretože používanie cudzích zariadení by mohlo byť spojené s rizikami.
  5. Neodpovedajte na e-maily od neznámych odosielateľov. Okamžite ich vymažte!
  6. Pravidelné kontroly obratov na Vašom účte Vám pomôžu zaznamenať všetky pohyby peňazí a včas odhaliť neoprávnené transakcie.